Uzdrawiająca moc natury

do kasy suma: 0,00 zł
wyszukiwarka zaawansowana
Producenci
Infolinia
obsługa sklepu, realizacja zamówień i reklamacje:
kontakt@farmeko.com.pl
☎ 790 840 735
 
informacja dotycząca właściwości i sposobu stosowania oferowanych przez sklep produktów:
dietetyk@farmeko.com.pl
☎ 577 754 150
 
infolinia czynna:
pon-pt. od 9:00 - 16:00
Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.FARMEKO24.PL

 

Niniejszy Regulamin określa warunki i zasady korzystania ze sklepu internetowego www.farmeko24.pl oraz zasady świadczenia usług i sprzedaży prowadzonej za pośrednictwem tegoż sklepu.

I. DEFINICJE

 1. Regulamin Sklepu Internetowego lub Regulamin – niniejszy dokument;
 2. Sprzedawca – przedsiębiorstwo Centrum Prozdrowotne Farmeko sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Wojskowej 6/D5 w Poznaniu (kod: 60-792), NIP  779-242-87-62, REGON 360903128, KRS 0000552752 Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
 3. Sklep Internetowy lub Sklep – strony internetowe prowadzone przez Sprzedającego będące jego własnością, za pośrednictwem których Klient może składać Zamówienia;
 4. Klient – osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną lub osoba prawna, która dokonuje Zamówienia w Sklepie Internetowym;
 5. Dni robocze – dni od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy;
 6. Towar – produkty prezentowane i oferowane do sprzedaży w Sklepie Internetowym,
 7. Konto Klienta lub Konto – narzędzie dostępne Klientowi Sklepie Internetowym po uprzedniej rejestracji oraz wprowadzeniu loginu i hasła, za pomocą którego Klient może dokonywać w Sklepie określonych działań;
 8. Rejestracja – jednorazowa czynność, polegająca na utworzeniu przez Klienta Konta po podaniu przez Klienta wymaganych w tym celu informacji,
 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem;
 10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, określające przynajmniej rodzaj i liczbę Towaru, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży i składane za pośrednictwem strony internetowej www.farmeko24.pl, poprzedzone akceptacją wyboru towaru i formy płatności.

 

II. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Usługi Sklepu Internetowego dostępne są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 2. Korzystanie ze sklepu internetowego przez Klienta jest możliwe pod warunkiem, że Klient posiada:
  1. Komputer lub inne urządzenie poprzez które możliwe jest połączenie z internetem,
  2. Dostęp do Internetu,
  3. Przeglądarkę Internetową,
  4. Konto poczty elektronicznej
  5. Numer telefonu komórkowego
  6. Włączoną obsługę plików typu „cookies”
  7. Włączoną obsługę języka JavaScript
 3.  Zabronione jest korzystanie ze Sklepu Internetowego niezgodnie z prawem lub niniejszym Regulaminem a także w sposób uciążliwy dla innych Klientów w tym w szczególności rozsyłanie niezamówionej informacji handlowej (tzw. spamu) lub niezgodny z ogólnymi zasadami i dobrymi obyczajami korzystania z sieci Internet.
 4. Informacje zamieszczone na stronie www.farmeko24.pl nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, a jedynie stanowią zaproszenie do składania ofert.
 5. Zamieszczone na stronach Sklepu Internetowego informacje o oferowanych produktach pochodzą od producentów produktów. Sprzedawca dokłada wszelkich starań, aby informacje takie jak: opis, skład, kaloryczność, waga etc. były prawidłowe. Tym niemniej Klient ma obowiązek przed użyciem produktów zapoznania się z informacjami producenta zamieszczonymi na fizycznym opakowaniu produktu.
 6. Wszelkie podane ceny w Sklepie Internetowym są cenami brutto (tj. zawierają podatek VAT), wyrażonymi w złotych polskich.
 7. Promocje i obniżki cen nie podlegają łączeniu, chyba, że w konkretnym przypadku określono inaczej.
 8. Pomiędzy Klientem a Sprzedawcą umowa zostaje zawarta z chwilą wysłania maila z potwierdzeniem zamówienia przez Sprzedawcę  na adres poczty elektronicznej Klienta.

 

III. SKŁADANIE I REALIZACJA ZAMÓWIEŃ KLIENTA

 1. Proces składania zamówienia rozpoczyna się z chwilą dodania za pomocą przycisku „Dodaj do koszyka” pierwszego towaru wraz z zamawianą jego ilością z oferty pokazanej na stronie farmeko24.pl do sprzedaży.
 2. W kolejnym kroku Klient dokonuje wyboru kolejnych towarów oraz określa ich ilości, które zamierza zakupić.
 3. Po wyborze wszystkich zamawianych towarów, Klient powinien przejść do wirtualnej kasy za pomocą przycisku „Idź do kasy”
 4. Po zalogowaniu się na swoje konto lub podaniu wszelkich niezbędnych informacji do realizacji zamówienia Klient zostanie przekierowany do strony z potwierdzeniem zamówienia.
 5. Potwierdzenie zamówienia i akceptacja Regulaminu spowoduje wybór sposobu płatności. W przypadku wyboru płatności shoper, Klient zostanie przekierowany do strony płatności. W przypadku wyboru płatności za pobraniem lub przelewem, płatność ze strony Klienta powinna nastąpić w momencie potwierdzenia zamówienia przez Sklep (wybór płatności przelewem) lub w momencie dostarczenia przesyłki (wybór płatności za pobraniem).
 6. Realizacja zamówienia odbywa się z momentem potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy oraz wpływu pieniędzy na rachunek Sprzedawcy (lub uzyskaniu przez sprzedawcę potwierdzenia akceptacji płatności Shoper lub uzyskaniu informacji o płatności za pobraniem). W uzasadnionych przypadkach rozpoczęcie realizacji zamówienia może nastąpić po telefonicznej weryfikacji przez Sklep zamówienia.
 7. Do każdego zrealizowanego zamówienia dołączany jest paragon lub – na życzenie Klienta – faktura VAT. W przypadku, gdy Klient  życzy sobie faktury VAT powinien zaznaczyć to, przy składaniu zamówienia. Jednocześnie Klient upoważnia Centrum Prozdrowotne Farmeko sp. z o.o. do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 8. Sprzedawca może odmówić realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
  1. Nie udało się potwierdzić zamówienia (np. nastąpił zwrot maila wysłanego do Klienta)
  2. Istnieją uzasadnione wątpliwości ze strony Sprzedawcy, co do osoby Klienta,
  3. Nieprzestrzegania przez Klienta Regulaminu,
  4. Zamówienie nie mogło zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych.
 9. W przypadku, gdy Klient zamówił towary, których zapas u Sprzedawcy uległ właśnie wyczerpaniu, Sprzedawca poinformuje o tym niezwłocznie Klienta umożliwiając mu jeden z następujących wyborów:
 1. Zastąpienie brakującego produktu, produktem o analogicznych lub zbliżonych właściwościach,
 2. Wydłużenie okresu realizacji zamówienia,
 3. Rezygnację z produktów, których zapas uległ właśnie wyczerpaniu,
 4. Realizację zamówienia w częściach,
 5. Rezygnację z całego zamówienia.

 

IV. WARUNKI I KOSZTY DOSTAWY

 1. Dostawy realizowane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej. Możliwy jest także odbiór zamówionych produktów w punkcie znajdującym się pod adresem: ul. Grunwaldzka 515C/8 w Plewiskach (Nowy Rynek obok poczty) w dni robocze w godzinach 10:00-18:00 lub w CH King Cross Marcelin stoisko przy Auchan ul. Bukowska 156 w Poznaniu od pon-sob w godzinach 9:00-21:00 oraz w niedzielę w godz. 10:00-20:00 w ciągu 5 dni od otrzymania od Sprzedawcy informacji na wskazanego maila o możliwości odbioru przesyłki. W przypadku braku odbioru przez Klienta towarów w wyznaczonym terminie zamówienie ulega anulowaniu.
 2. Dostawy realizowane za pomocą Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej realizowane są wyłącznie w dni robocze.
 3. Czas od momentu potwierdzenia zamówienia przez Sklep Internetowy oraz wpływu pieniędzy na rachunek Sprzedawcy (lub uzyskaniu przez sprzedawcę potwierdzenia akceptacji płatności Shoper lub uzyskaniu informacji o płatności za pobraniem) do momentu jego dostarczenia do Klienta stanowi sumę okresu realizacji zamówienia określonego przy produkcie oraz okresu dostawy. W przypadku zamówienia więcej niż jednego rodzaju produktów ów okres stanowi sumę czasu  realizacji produktu o najdłuższym okresie realizacji spośród wybranych produktów i czasu dostawy, przy czym czas dostawy to zwykle 1-2 dni roboczych.
 4. Produkt z dostępnością "24 godziny" zostanie wysłany w ciągu 24 godzin od złożenia zamówienia, o ile zamówienie zostanie złożone w dniu roboczym do godz. 16:00 oraz dzień następujący bezpośrednio po dniu złożenia zamówienia jest również dniem roboczym. W przeciwnym wypadku realizacja zamówienia ulega wydłużeniu do kolejnego dnia roboczego.
 5. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie lub opóźnienie w dostawie produktów w przypadku zaistnienia sytuacji lub zdarzeń od niego niezależnych.
 6. Odpowiedzialność za działania pracowników przy doręczaniu przesyłek ponosi firma kurierska.
 7. Przy dostawie firmą kurierską, Klient powinien sprawdzić przesyłkę w obecności kuriera. W przypadku uszkodzenia przesyłki w transporcie, niekompletności lub niezgodności z zamówieniem, Klient powinien spisać protokół szkody oraz zgłosić ten fakt niezwłocznie Sprzedawcy.
 8. W przypadku wystąpienia przeszkód uniemożliwiających odbiór zamówienia przez Klienta, Sprzedawca spróbuje wysłać przesyłkę ponownie. W takim przypadku jednak Klient musi się liczyć z dodatkową opłatą za przesyłkę.
 9. Koszty dostawy uzależnione są od wagi zamówionych towarów, miejsca oraz formy dostawy.
 10. Dostawy do punktu odbioru realizowane są bezpłatnie.
 11. Dostawa towarów o wartości zamówienia do 300 zł wynosi:
  1. Kurier - 16 zł
  2. Poczta Polska - 9,90 zł
  3. Paczkomaty - 13 zł
 12. W przypadku zamówienia powyżej 300 zł koszty dostawy wynoszą 50% ceny wyjściowej a przy zamówieniach powyżej 500 zł dostawa jest bezpłatna.
 13. Dodatkowa opłata za dostawy realizowane za pobraniem wynosi 5 zł (kurier) lub 2% (paczkomat).
 14. Sprzedawca zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie towarów.

V. PŁATNOŚCI

 1. Możliwe są na stępujące sposoby płatności w Sklepie Internetowym:
  1. płatność zwykłym przelewem na rachunek bankowy:

   Centrum Prozdrowotne FarmEKO sp. z o.o., 
   ul. Wojskowa 6/D5, 60-792 Poznań
   PeKaO S.A.: 63124066091111001062380750

  2. pobranie – płatność gotówką przy odbiorze,

  3. płatność przelewem online w usłudze „Pay-by link” (dostępna w następujących bankach: mBank, Inteligo, PeKaO, IKO, IPKO, PeoPay, VW Bank, BZ WBK, BNP PARIBAS, Pocztowy24, DB, SGB Bank, GETIN Bank, CA, ING, Bank BGŻ, Raiffeisen Bank, Eurobank, Millenium Bank, BOŚ Bank, Citi Bank Handlowy, Alior Bank, PBS Bank, Net – Bank Express, Toyot Bank, PLUS Bank, T-Mobile – Usługi bankowe)

  4. płatność online kartą Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro w usłudze „Płatności Shoper”

   Podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.

  5. płatność gotówką lub kartą przy odbiorze w punkcie

 2. Farmeko.sklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za przelewy dokonywana za zakupione towary na numer rachunku niebędący własnością Centrum Prozdrowotne Farmeko sp. z o.o.

 3. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą Sprzedawca dokona zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.

 

VI. PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Klient ma prawo w ciągu 14 dni od momentu, kiedy wszedł w posiadanie rzeczy odstąpić od niniejszej umowy nie podając przyczyn.
 2. Aby odstąpić od umowy, Klient powinien w sposób jednoznaczny poinformować Farmeko.sklep.pl o odstąpieniu od umowy podając imię i nazwisko lub nazwę firmy, numer zamówienia, adres, numer telefonu i e-mail.
 3. W przypadku odstąpienia od umowy Klient powinien niezwłocznie (ale nie później niż w ciągu 14 dni) zwrócić towary w stanie nienaruszonym na adres Sprzedawcy, które zakupił w wyniku umowy od której odstępuje.
 4. W przypadku odstąpienia od umowy Klientowi zwracane są niezwłocznie wszelkie uzyskane przez Sprzedawcę płatności. Zwrot środków nastąpi w taki sam sposób, w jaki Klient dokonał płatności, chyba, że w uzgodnieniu z Klientem, Klient zgodził się na inne rozwiązanie.
 5. Wyłączone z prawa odstąpienia od umowy są m.in.:
  1. Rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu lub mające krótki termin przydatności do spożycia,
  2. Umowy o dostarczanie czasopism. 

 

VII. REKLAMACJE I ZWROTY

 1. Centrum Prozdrowotne Farmeko sp. z o.o. jest wyłącznie sprzedawcą towarów, a nie ich producentem. Jako sprzedawca odpowiada, na podstawie Kodeksu Cywilnego, wobec Klienta będącego Konsumentem, w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady sprzedawanych towarów oraz, na podstawie Ustawy o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej, za niezgodność z Umową kupionego przez tak rozumianego Konsumenta towaru.
 2. Wszelkie reklamacje należy kierować na adres mailowy: kontakt@farmeko.com.pl lub wysłać pocztą na adres:
  Ul. Rynkowa 73 B/43
  62-052 Przeźmierowo k. Poznania
 1. Rozpatrzenie reklamacji przez Centrum Prozdrowotne Farmeko sp. z o.o. nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu reklamacji.

 

VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. W przypadku podania przez Klienta nieprawdziwych danych, Farmeko.sklep.pl nie ponosi w związku z tym odpowiedzialności.
 2. W przypadku wystąpienia awarii na serwerze pocztowym, blokowania lub usuwania emaili przez administratorów lub oprogramowanie komputerowe będące na komputerze Klienta, Farmeko.sklep.pl nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie emaila do Klienta.
 3. W przypadku wystąpienia sytuacji określonych w niniejszym Regulaminie, a skutkujące odmową realizacji zamówienia przez Centrum Prozdrowotne Farmeko sp. z o.o. na rzecz Klienta, a także w przypadku anulowania przez Klienta zamówienia wcześniej opłaconego, oprócz zwrotu środków zapłaconych przez Klienta, Klientowi nie będą przysługiwały żadne inne roszczenia.
 4. Centrum Prozdrowotne Farmeko sp. z o.o. będzie dążyła do polubownego rozstrzygnięcia ewentualnych sporów. W przypadku niedojścia do porozumienia spory rozpatrywane będą przez właściwy sąd powszechny.
 5. Centrum Prozdrowotne Farmeko sp. z o.o. zastrzega sobie możliwość wprowadzenia zmian do regulaminu. Nowy Regulamin wejdzie w życie w terminie nie krótszym niż 14 dni od momentu jego opublikowania na stronie farmeko24.pl

 

Bądź świadomym Klientem!
Ukryj to okno  ×

Potrzebujesz profesjonalnej porady?

Magister dietetyki klinicznej jest do Twojej dyspozycji!

577 754 150

dietetyk@farmeko.com.pl
www.zalecanediety.pl

infolinia czynna:
pon-pt. od 9:00 - 16:00
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl